مربا یرتقال درسته

مربا یرتقال درسته

مواد اولیه :

*پرتقال بزرگ    شش عدد
* شكر            دو تا دو و نيم كيلوگرم
* آب پرتقال تازه      يك پيمانه

بیشتر بخوانید دربارهمربا یرتقال درسته