taghviat-maghz

بهترین غذاها برای تقویت مغز چیست ؟

بهترین غذاها برای تقویت مغز چیست ؟
برای حافظه کوتاه مدت:
قهوه بنوشید .قهوه , تازه جوش بهترین سوخت مغز است.همچنین نشان داده شده که قهوه فرایند پیری را کند می‌کند و حافظه کوتاه مدت را تقویت می‌کند.همچنین محققین انگلیسی‌ دریافتند فقط یک فنجان قهوه توان حل مسائل و توجه را بهبود میبخشد.