تزیین فلفل به شکل گل ورونیکا

تزیین فلفل به شکل گل ورونیکا

با استفاده از چند فلفل رنگی می شود گل های زیبای ورونیکا را خلق نمود قرار دادن همین اشکال ساده میتواند موجب تحریک اشتهای کودکان به خوردن سبزیجات شود

بیشتر بخوانید دربارهتزیین فلفل به شکل گل ورونیکا