چرا در عزاداری‌ها حلوا می‌خورند؟

چرا در عزاداری‌ها حلوا می‌خورند؟
سال‌هاست که در کشور و فرهنگ ما، مردم در مراسم مختلف عزاداری و ترحیم، خوراکی‌های شیرین و نرمی مانند حلوا و خرما در میان عزاداران پخش می‌کنند. خیلی‌ها فکر می‌کنند این کار، ریشه‌ای علمی و قوی دارد و خیلی‌های دیگر، آن را نوعی رسم و رسوم، می‌پندارند…

بیشتر بخوانید دربارهچرا در عزاداری‌ها حلوا می‌خورند؟