توری گریل برگر

8 ابزار زیبا، ابتکاری و مفید برای آشپزی

مجموعه ای که در زیر شاهد آن هستید شامل ابزارهای مفیدی است که کار در آشپزخانه را جذاب تر و دوست داشتنی تر می کند. این ابزارها فرایند آشپزی را به مقدار زیادی تسهیل می بخشد.

8 ابزار زیبا، ابتکاری و مفید برای آشپزی

توری گریل برگر
این ابزار، وسیله مناسبی برای پخت کباب برای خانواده است، چون گنجایش 12 برگر را دارد.

بیشتر بخوانید درباره8 ابزار زیبا، ابتکاری و مفید برای آشپزی