تهیه چای دو رنگ

تهیه چای دو رنگ

چای دو رنگ هم از زمانیکه چای در ایران مرسوم شده , در مراسم خواستگاری و مجالس مهم باب شد.

بیشتر بخوانید دربارهتهیه چای دو رنگ