آموزش تصویری تزیین طالبی

آموزش تصویری تزیین طالبی

طالبی درشت و سفت را انتخاب کرده و بعد از شستن و خشک کردن ، تقریبا یک سوم از بالای طالبی را با چاقو برش زده جدا کنید و قسمت داخل طالبی را کامل خالی کرده و تمیز کنید

بیشتر بخوانید دربارهآموزش تصویری تزیین طالبی