شکلات فندقي

شکلات فندقي

مواد اولیه :

شكلات تخته‌اي قهوه‌اي          200 گرم

شكلات تخته‌اي سفيد            180 گرم

كره بادام‌زميني                   40 گرم

مغز فندق                           150 گرم

 

بیشتر بخوانید دربارهشکلات فندقي