تصاویر زیبای تزئین سالاد الویه

تصاویر زیبای تزئین سالاد الویه

تزیین الویه به شکل طاووس

سالاد را از قبل آماده کرده ، داخل یک سینی نسبتاً بزرگ ، به شکل مرغ خوابیده در می آوریم.یک هویج را برش مثلثی شکل می دهیم و نوک مرغ را با آن درست می کنیم. روی هویج را از مواد الویه می پوشانیم . از دو عدد نخود فرنگی برای چشمهای مرغ استفاده می کنیم، از یک هویج با برش خاصی برای تاج مرغ استفاده می کنیم، از چیپس بصورت ایستاده برای بال و پر مرغ استفاده می کنیم. مقداری جعفری در کنار مرغ و درون ظرف قرار می دهیم. هویج و فلفل را بصورت حلقه ای برش می زنیم و روی سبزی ها قرار می دهیم.

تصاویر زیبای تزئین سالاد الویه

در اینجا چند نوع دیگر تزیین الویه ارایه می دهیم که بسادگی می توانید آن را درست کنید

تصاویر زیبای تزئین سالاد الویه

تصاویر زیبای تزئین سالاد الویه

به شکل قلب

تصاویر زیبای تزئین سالاد الویه
تزیین الویه به شکل قارچ

تصاویر زیبای تزئین سالاد الویه
تزیین الویه به شکل ساعت

تصاویر زیبای تزئین سالاد الویه

تزیین الویه به شکل کرم

تصاویر زیبای تزئین سالاد الویه

تصاویر زیبای تزئین سالاد الویه

تزیین الویه به شکل ماهی زیبا

تصاویر زیبای تزئین سالاد الویه

تصاویر زیبای تزئین سالاد الویه
تزیین الویه به شکل کیک

تصاویر زیبای تزئین سالاد الویه
تزیین الویه به شکل خرگوش

تصاویر زیبای تزئین سالاد الویه

 

تصاویر زیبای تزئین سالاد الویه

نویسنده مطلب: admin